Usluge

Knjigovodstveni servis Alma nudi knjigovodstvene, računovodstvene i usluge poslovnog savjetovanja za:

 • poduzeća,
 • obrte i samostalna zanimanja,
 • građane.

Knjigovodstvene, računovodstvene i usluge poslovnog savjetovanja koje knjigovodstveni servis Alma pruža jesu:

 • ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga (dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih i izlaznih računa),
 • ustrojavanje i vođenje evidencija (nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine, salda konta dobavljača, salda konta kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije),
 • izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnike, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja),
 • obračuni i pripreme za realizaciju propisanih akontacija,
 • cjeloviti obračuni plaća radnika i eventualnih naknada (s pripadajućim doprinosima i porezuma uz sastavljanje propisanih izvještaja),
 • obračuni amortizacije,
 • druge potrebne pripreme za izradu temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih izvještaja,
 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilance, računi, dobiti i gubici, novčani tok, bilješke uz financijske izvještaje),
 • izrada obračuna troškova prijevoza na posao i s posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja radnika,
 • cjeloviti obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl., vanjskih suradnika, poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava,
 • savjetovanje poduzetnika vezano za porezna pitanja i davanja uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima,
 • priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava za porez na dodanu vrijednost, posebne poreze, porez na dohodak, porez na dobit, itd.,
 • sudjelovanje u zastupanju poduzetnika pred nadležnim organima Ministarstva financija Republike Hrvatske, pomoć pri izradi prigovora, potrebnih obrazloženja, dopunskih izvještaja i sl.